Diensten van Regio Beveiliging Almere

Regio Beveiliging Almere beschikt over een eigen hondenbrigade. De hondengeleiders werken uiteraard alleen met gecertificeerde honden. Samen hebben ze een verklaring van geschiktheid ontvangen waarmee ze bevoegd zijn om te mogen werken. De hondenbrigade is een aanvulling op de diverse vormen van beveiliging. Hierbij kunt u denken aan situaties waarbij extra preventie noodzakelijk is. Een vaak voorkomende situatie is bij een druk bezocht evenement. Er gaat namelijk een grote preventieve werking uit van een geleider met een hond. Maar ook op een bouwterrein wordt er vaak een diensthond ingezet. De diensthond heeft namelijk zeer goed ontwikkelde zintuigen en kwaliteiten waardoor kwaadwillende personen direct opgemerkt worden. Door deze vroegtijdige signalering van de diensthond kan de geleider repressief handelen waardoor vroegtijdige onregelmatigheden voorkomen kunnen worden.

Alarmopvolging

Buiten de openingstijden zijn veel bedrijven slechts elektronisch beveiligd door middel van een alarminstallatie. Deze alarminstallatie registreert naast glasbreuk en rook iedere andere beweging in de ruimte en geeft dit signaal direct door aan een alarmcentrale. Vanuit de alarmcentrale wordt direct de met u overeengekomen maatregelen genomen. Een maatregel kan zijn dat de alarmmelding wordt doorgegeven aan de dichtstbijzijnde surveillant van ons bedrijf. Deze surveillant die in het bezit is van de sleutels kan hierdoor snel handelend optreden. Indien er aanwijzingen zijn zal de alarmcentrale op verzoek van de surveillant de hulp in roepen van de politie, brandweer of een andere instantie en coƶrdineert de verder hulpverlening. De surveillant verlaat uw pand pas als de calamiteit is afgehandeld.

Evenementenbeveiliging

Regio Beveiliging Almere levert representatieve en goed opgeleid personeel voor alle soorten evenementen van braderieƫn, sportevenementen tot popconcerten.De beveiliging van een evenement kan door ons verzorgd worden met EHBO-ers en eventueel met een complete EHBO-post. Onze beveiligingsorganisatie kan hierdoor een nog grotere bijdrage leveren.
top

Receptiediensten

Receptiediensten zijn bijna altijd een combinatie van waakzame dienstverlening en representatieve receptietaken. Wij bekijken aan de hand van uw wensen welke rol de receptiedienstverlening de werkzaamheden in uw organisatie innemen. Buiten het formuleren van de werkafspraken bespreken we de taken en bevoegdheden van onze beveiligingsbeambten. In nauw overleg bekijken we bedrijfsregels, instructies van de calamiteiten of incidenten.